เกษตรเลย ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย”

165304

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลน เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยจังหวัดเลย สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลยได้จัดงานขึ้น165304 165305 165307