เตือนเกษตรกร ระวังหนอนกระทู้ทำลายข้าวโพด

5.

1. 2. 3. 4. 5.