(กันยายน 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

รายละเอียด เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียว