(กันยายน 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้กระโดดหลังขาว

รายละเอียด  เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาว