(กันยายน 2561) เตือน เกษตรกร เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

รายละเอียด เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล