(สิงหาคม 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรระวังโรคเมาตอซังข้าว

รายละเอียด  เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรระวังโรคเมาตอซัง