(สิงหาคม 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด”

รายละเอียด  เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด”