(6 ส.ค.61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7