16 กรกฎาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คลิกที่นี่