กรกฎาคม 2561 เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคไหม้ข้าว ระยะกล้า”

รายละเอียด เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรระวังโรคไหม้ข้าวระยะกล้า