ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตร

(กันยายน 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

รายละเอียด เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

(กันยายน 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้กระโดดหลังขาว

รายละเอียด  เกษตรจังหวัดเลย เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดหลังขาว

(สิงหาคม 2561)เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด”

รายละเอียด  เกษตรจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด”