หน้าแรก

IMG_6055

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

49768

เกษตรเลย ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

S__6266969

เกษตรเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF

498640

เกษตรเลย ปล่อยไข่แมลงช้างปีกใส หวังช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง

165304

เกษตรเลย ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย”

164346

เกษตรเลย จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

DSC05598

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอท่าลี่

DSC05183

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ที่อำเภอวังสะพุง

496656

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

IMG_7298

เกษตรเลยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ

IMG_6674

ผู้ตรวจราชการฯ ประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดเลย

<<แสดงทั้งหมด>>
ข่าวประกาศและเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง