หน้าแรก

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

ภาพนิ่ง21

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง20

วัน 26 ตุลาคม 2561 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง19

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 อัดเสียงในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพบประชาชน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม

ภาพนิ่ง4

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดเวทีชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง6

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตรวจเยี่ยมและจัดเวทีชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพนิ่ง3

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง18

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

<<แสดงทั้งหมด>>
ข่าวประกาศและเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง